Phương pháp Đầu tư mới “Low Risk High Return – Rủi ro thấp Lợi nhuận cao”

  • Mua REE giá 32.000đ – 33.000đ. Chốt lời khi giá REE 43.000đ. Lợi nhuận tương đương 30% sau 2 tháng.
  • Mua NKG giá bình quân 35.000đ. Chốt lời khi giá NKG 45.000đ. Lợi nhuận tương đương 28,5% sau 2,5 tháng.
  • Mua CII, MBB, HDB, ACB, VJC, FMC, VPB, HPG, LPB, VHC… đều đem lại lợi nhuận cao hơn đà tăng của thị trường chung.

Cơ sở của phương pháp đầu tư Low Risk – High Return được dựa trên nền tảng từ việc nghiên cứu “nhóm” các giải pháp quản lý cho các dự án quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả giúp các doanh nghiệp tối đa hóa hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở thống kê, phân tích, đánh giá và dự báo các số liệu, các chỉ số… mà doanh nghiệp đã, đang và sẽ thực hiện cũng như đầu tư và phát triển cho tương lai. Tức là phải nắm rõ doanh nghiệp đã, đang và sẽ làm gì, làm như thế nào và sẽ cho kết quả ra sao… Từ đó giúp doanh nghiệp hạn chế các rủi ro và khiếm khuyết, cải tiến và thay đổi những tồn tại một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, giúp doanh nghiệp tận dụng các nguồn lực để phát triển các thế mạnh trong ngắn, trung và dài hạn thông qua 17 chỉ tiêu tài chính và 4 phương pháp quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (BOM, SCM, PSI, MRP).

  • Dựa trên nền tảng phân tích MBA, BOM, PSI, SCM của doanh nghiệp
  • Phân tích các tác động của vĩ mô, từ các chính sách của chính phủ và thế giới ảnh hưởng tới doanh nghiệp như thế nào?
  • Kết nối thực tế với doanh nghiệp, ứng dụng model dự báo tiên tiến…

Phương pháp đầu tư Low Risk – High Return được xây dựng trên 5 bước sau:

Trên cơ sở lý luận, phân tích biện chứng giữa thiết kế và thực tiễn Nhật Cường tiến hành các bước công việc thẩm tra và lựa chọn danh mục đầu tư như sau:

1. Lựa chọn ngành đầu tư: Chia sự vận động, phát triển và tương hỗ của nền kinh tế theo chu kỳ với 5 ngành chính và ưu tiên như sau: Ngân hàng, tiêu dùng, bất động sản, thủy sản, thép… Nói chung là các nghành nghề có dư địa tăng trưởng > 10%, nhận được sự hỗ trợ từ các chính sách và sự giúp đỡ tháo gỡ các khó khăn, sự quyết liệt của chính phủ trong 2 – 3 năm tới.

2. Lựa chọn doanh nghiệp đầu tư: Chọn các doanh nghiệp đầu ngành với dư địa tăng trưởng ổn định > 10%/năm, chọn các doanh nghiệp vừa tái cấu trúc xong hoặc doanh nghiệp bắt đầu bước vào kỳ thu hoạch cũng như vượt qua bất ổn của chu kỳ kinh tế.

3. Phân tích cơ bản doanh nhiệp: Thu thập các thông tin liên quan đến doanh nghiệp (trong 2 năm gần nhất), tiến hành phân tích, lượng hóa và đánh giá các số liệu về diễn biến kết quả kinh doanh theo mô hình định lượng và tái đánh giá hoạt động sản xuất của doanh nghiệp theo Model dự báo qua phân tích FA, MBA, BOM SCM, PSI, MRP, SALES … và Logistic của doanh nghiệp.

4. Dự báo tiềm năng phát triển của doanh nghiệp và KQKD của doanh nghiệp: Trên cơ sở phân tích doanh nghiệp, công tác dự báo tiềm năng phát triển và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp theo kỳ và theo năm được cập nhật theo từng thời điểm dựa vào các thông tin báo cáo kinh doanh của doanh nghiệp, các báo cáo vĩ mô ngành và chiến lược, kế hoạch phát triển mới của doanh nghiệp…

5. Định giá, chọn giá mua, thời điểm mua: Sau khi tổng hợp các bước trên, sẽ tiến hành định giá. Sau đó đến bước cuối cùng là chọn giá mua và thời điểm mua hợp lý.

ROS là gì? Cách tính và ứng dụng (CHI TIẾT) –

Sử dụng chỉ báo kĩ thuật ADX khi quan sát xu hướng –

Sử dụng Line Chart để hỗ trợ phân tích kĩ thuật –

Sử dụng trendline và mô hình đối với RSI –

Sự hội tụ trong phân tích kĩ thuật –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Game bài đổi thưởng