Factor Investing Đầu tư theo yếu tố là gì

Đầu tư Yếu tố là gì?

Đầu tư nhân tố là một chiến lược chọn chứng khoán dựa trên các thuộc tính có liên quan đến lợi nhuận cao hơn. Có hai loại yếu tố chính đã thúc đẩy lợi nhuận của cổ phiếu, trái phiếu và các yếu tố khác: yếu tố kinh tế vĩ mô và yếu tố phong cách. Cái trước nắm bắt rủi ro rộng rãi giữa các loại tài sản trong khi cái sau nhằm mục đích giải thích lợi nhuận và rủi ro trong các loại tài sản.

Một số yếu tố kinh tế vĩ mô phổ biến bao gồm: tỷ lệ lạm phát; tăng trưởng GDP; và tỷ lệ thất nghiệp. Các yếu tố kinh tế vi mô bao gồm: tín dụng của công ty; thanh khoản cổ phiếu của nó; và biến động giá cổ phiếu. Các yếu tố phong cách bao gồm cổ phiếu tăng trưởng so với cổ phiếu giá trị; vốn hóa thị trường; và lĩnh vực công nghiệp.

Hiểu đầu tư theo yếu tố

Đầu tư nhân tố, từ quan điểm lý thuyết, được thiết kế để tăng cường đa dạng hóa, tạo ra lợi nhuận trên thị trường và quản lý rủi ro. Đa dạng hóa danh mục đầu tư từ lâu đã là một chiến thuật an toàn phổ biến, nhưng lợi ích của việc đa dạng hóa sẽ bị mất đi nếu chứng khoán được chọn di chuyển cùng nhịp với thị trường rộng lớn hơn. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể chọn hỗn hợp cổ phiếu và trái phiếu mà tất cả đều giảm giá trị khi một số điều kiện thị trường phát sinh. Tin tốt là đầu tư vào yếu tố có thể bù đắp rủi ro tiềm ẩn bằng cách nhắm mục tiêu các động lực mang lại lợi nhuận rộng rãi, liên tục và đã được công nhận từ lâu.

Vì việc phân bổ danh mục đầu tư truyền thống, chẳng hạn như 60% cổ phiếu và 40% trái phiếu, tương đối dễ thực hiện, nên việc đầu tư vào yếu tố có vẻ áp đảo với số lượng yếu tố để lựa chọn. Thay vì xem xét các thuộc tính phức tạp, chẳng hạn như động lượng, người mới bắt đầu đầu tư theo yếu tố có thể tập trung vào các yếu tố đơn giản hơn, chẳng hạn như phong cách (tăng trưởng so với giá trị), quy mô (vốn hóa lớn so với vốn hóa nhỏ) và rủi ro (beta). Các thuộc tính này có sẵn cho hầu hết các loại chứng khoán và được liệt kê trên các trang web nghiên cứu chứng khoán phổ biến.

Nền tảng của đầu tư nhân tố

Giá trị

Giá trị nhằm mục đích nắm bắt lợi nhuận vượt trội từ các cổ phiếu có giá thấp so với giá trị cơ bản của chúng. Điều này thường được theo dõi bởi giá ghi sổ, giá thu nhập, cổ tức và dòng tiền tự do.

Kích cỡ

Trong lịch sử, danh mục đầu tư bao gồm các cổ phiếu vốn hóa nhỏ thể hiện lợi nhuận cao hơn so với danh mục đầu tư chỉ có cổ phiếu vốn hóa lớn. Các nhà đầu tư có thể nắm bắt quy mô bằng cách nhìn vào giá trị vốn hóa thị trường của một cổ phiếu.

Quán tính

Các cổ phiếu đã vượt trội trong quá khứ có xu hướng thể hiện lợi nhuận cao trong tương lai. Chiến lược động lực dựa trên lợi nhuận tương đối từ ba tháng đến khung thời gian một năm.

Chất lượng

Chất lượng được xác định bởi nợ thấp, thu nhập ổn định, tăng trưởng tài sản nhất quán và quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ. Các nhà đầu tư có thể xác định các cổ phiếu chất lượng bằng cách sử dụng các số liệu tài chính phổ biến như lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, nợ trên vốn chủ sở hữu và biến động thu nhập.

biến động

Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy rằng các cổ phiếu có độ biến động thấp kiếm được lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro cao hơn so với các tài sản có tính biến động cao. Đo lường độ lệch chuẩn từ khung thời gian từ một đến ba năm là một phương pháp phổ biến để nắm bắt beta.

Ví dụ: Mô hình 3 yếu tố Fama-French

Một mô hình đa yếu tố được sử dụng rộng rãi là mô hình ba yếu tố Fama và French mở rộng trên mô hình định giá tài sản vốn (CAPM). Được xây dựng bởi các nhà kinh tế học Eugene Fama và Kenneth French, mô hình Fama và French sử dụng ba yếu tố: quy mô công ty, giá trị sổ sách trên thị trường và lợi nhuận vượt trội trên thị trường. Theo thuật ngữ của mô hình, ba yếu tố được sử dụng là SMB (nhỏ trừ lớn), HML (cao trừ thấp) và lợi nhuận của danh mục đầu tư trừ đi tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro. SMB chiếm các công ty giao dịch công khai có vốn hóa thị trường nhỏ tạo ra lợi nhuận cao hơn, trong khi HML chiếm các cổ phiếu giá trị có tỷ lệ giá trị sổ sách trên thị trường cao tạo ra lợi nhuận cao hơn so với thị trường.

Xem thêm:

ForexFactory là gì? Hướng dẫn sử dụng và tối ưu ForexFactory trong các giao dịch Forex –

Giao dịch ký quỹ (margin) là gì? Có nên giao dịch ký quỹ không? –

Giao dịch theo điểm phá vỡ – breakout, phần 1 –

Giao dịch theo điểm phá vỡ – breakout, phần 2 –

Giới thiệu chỉ báo thanh khoản OBV – On Balance Volume –

Nguồn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Game bài đổi thưởng