Giới thiệu mô hình nến Dumpping Tops và Fry Fan Bottoms

Chúng ta đã từng nghiên cứu các gap (window) – khoảng trống của giá dưới dạng xuất hiện đơn lẻ, tuy nhiên gap (hay window) còn có thể xuất hiện như một yếu tố của một mô hình giá đảo chiều. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai mô hình như vậy đó là Dumpping Tops và Fry Fan Bottoms.

Mẫu hình dumpling top (xem hình 6.53) thường có những thân nhỏ giống như thị trường hình thành một đường cong lồi. Khi thị trường có khoảng trống giảm giá, nó khẳng định sự xuất hiện của dumpling top. Mẫu hình này giống với mẫu hình Rounding top của phương Tây. Dumpling top cần có một khoảng trống giảm giá để chứng minh nó là đỉnh. Mẫu hinh fry pan bottom (xem hình 6.54) cho thấy một thị trường giảm giá và hoạt động giá hình thành một đường lõm và sau đó là một khoảng trống tăng giá. Nó cũng giống với sự xuất hiện của mẫu hình rounded bottom của phương Tây. Nhưng mẫu hình fry pan bottom Nhật Bản cần phải có một window trong một chuyển động tăng giá để khẳng định đáy.

Đỉnh dạng vòm và những thân nến nhỏ như đỉnh của thị trường biểu thị mẫu hình dumpling top được thấy trong hình 6.55. Lưu ý một doji tại đỉnh thị trường với window hướng xuống giúp khẳng định mẫu hình dumpling top như thế nào. Thực tế, một nến đen sau window là một mẫu hình black belt hold là lý do khác cho một xu hướng giảm.

Hình 6.56 thể hiện một mẫu hình fry pan bottom có đáy thấp vào 27 và 28 tháng tư đã hình thành một mẫu hình harami. Một window vào đầu tháng 5 sớm chúng minh rằng mẫu hình fry pan bottom đã hoàn thành.

Hình 6.57 minh họa một mẫu hình fry pan bottom rất đẹp. Sự xác nhận tăng giá đến ở nến thứ 2. Mặc dù thị trường không tạo nên một window giữa nến 1 và nến 2, thực tế là đỉnh của nến 1 là 1000$ và đáy của nến 2 là 997$, có nghĩa là nó chỉ thiếu 4$ để có một window. Thêm vào đó, nến 2 là một mẫu white belt hold rất mạnh.

Tóm lại, với hai mẫu hình này khoảng trống của giá xuất hiện cuối cùng tương đương như một sự xác nhận đảo chiều. Sau khi mẫu hình được hoàn thành là cơ hội cho nhà đầu tư vào lệnh bởi vì giá sẽ nhanh chóng đảo chiều so với xu hướng trước đó.

Nguồn: Biểu đồ kĩ thuật Hình nến Nhật Bản

Xem thêm:

Giới thiệu mô hình nến Evening Star –

Giới thiệu mô hình nến Gapping side-by-side white lines –

Giới thiệu mô hình nến Hammer –

Giới thiệu mô hình nến Hanging man –

Giới thiệu mô hình nến Harami –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *