Mô hình nến đảo chiều Tweezer Tops and Bottoms

Mô hình Tweezer Tops and Bottoms hay mô hình đỉnh nhíp và đáy nhịp được coi như một mẫu hình đảo chiều khá quan trọng đối với những nhà đầu tư theo trường phái phân tích kĩ thuật. Mẫu hình đỉnh nhíp là mô hình đảo chiều giảm được thấy ở đỉnh của một xu hướng tăng; mẫu hình đáy nhíp ngược lại – là mẫu hình đảo chiều tăng ở đáy của một xu hướng.

Mô hình nến đảo chiều Đỉnh nhíp (Tweezer Tops) được tạo bởi hai nến: Một nến tăng ngày thứ nhất và một nến giảm ở ngày thứ hai.

Còn mô hình Đáy nhíp (Tweezer Bottoms) gồm: một nến giảm ở ngày đầu tiên, một nến tăng ở ngày thứ hai.

Đôi khi mẫu hình gồm ba nến chứ không phải chỉ hai.

Cụ thể mô hình đỉnh nhíp diễn ra trong một xu hướng tăng, nó thường xảy ra ở đỉnh của giá hoặc khi giá chạm một mốc kháng cự đỉnh nhíp có thể xuất hiện. Ở cây nến đầu tiên bên mua vẫn chiếm ưu thế, đẩy giá lên một đỉnh cao mới chứng tỏ sức mạnh của bên cầu. Tuy nhiên ở ngày thứ hai bên bán đã quay trở lại ngay lập tức từ phiên mở cửa. Giá bị kéo giảm xuống và xóa bỏ hoàn toàn nỗ lực đẩy giá của ngày thứ nhất. Sau khi xuất hiện mô hình này giá sẽ đảo chiều từ tăng thành giảm.

Ngược lại, mô hình đáy nhíp xuất hiện ở trong xu hướng giảm và ở ngày đầu tiên bên cung vẫn rất quyết liệt và đẩy giá giảm tới một mức đáy thấp hơn, nếu có thân nến dài chứng tỏ bên cung còn càng mạnh. Nhưng đến ngày thứ hai tình hình đã trái ngược hoàn toàn, khi giá từ lúc mở cửa đã được tăng lên nhờ bên cầu đã trở lại cuộc chơi. Giá thường được kéo lên rất cao, tạo một cây nên có thân tương đương cây nến thứ nhất, chứng tỏ bên cầu đã nỗ lực kéo tăng giá và xóa bỏ cố gắng đẩy giá xuống của hôm trước. Sau khi đáy nhíp xuất hiện giá sẽ đảo chiều từ giảm thành tăng.

Đây là bài cuối cùng trong chuỗi bài giới thiệu các mẫu hình nến của Đầu Tư Phát Đạt. Mong các nhà đầu tư có thể ứng dụng được các mẫu nến nhật để có thể tiến hành giao dịch hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *