Mô hình đảo chiều ba đỉnh – ba đáy

Trong bài viết trước đó đã giới thiệu về mô hình đảo chiều hai đỉnh – hai đáy. Nhưng đôi khi ở mô hình hai đỉnh – hai đáy giá không thể vượt được kháng cự, hỗ trợ và lại quay trở về tạo đỉnh, đáy thứ 3 trước khi giá đảo chiều thật sự. Và như vậy từ mô hình hai đỉnh – hai đáy thất bại chúng ta có mô hình ba đỉnh – ba đáy. Cụ thể các dấu hiệu của mô hình ba đỉnh, mô hình ba đáy, xin gửi tới các anh chị bài viết này.

Trong trường hợp chúng ta thấy mô hình hai đáy hoặc hai đỉnh đã tập hợp đủ các điều kiện về hành động giá cũng như volume nhưng vẫn breakout chưa đảo chiều, hãy kiên nhẫn vì rất có thể giá đang tạo ra mô hình ba đỉnh – ba đáy.
Minh hoạt cho mô hình ba đáy:

Đi sâu hơn vào mô hình, đầu tiên chúng tôi sẽ nói về mô hình đảo chiều ba đỉnh. Mô hình này được hình thành khi trong 1 xu hướng tăng dài, giá có 3 lần tạo đỉnh gần tương đương nhau. Sau khi giá giảm gãy mất hỗ trợ mô hình ba đỉnh được hoàn thiện, và lúc này giá sẽ chính thức bước vào giai đoạn đảo chiều giảm. Giá mục tiêu là khoản cách từ hỗ trợ gần nhất bị phá vỡ cộng thêm khoản cách từ đỉnh gần nhất đến hỗ trợ đó.

Về thanh khoản :
Đầu tiên ở đỉnh thứ nhất có thanh khoản cao nhất sau đó thanh khoản giảm dần từ đỉnh 1 -> đỉnh 2 -> đỉnh 3.

Tiếp theo sau khi đỉnh thứ 2 được tạo thành có volume cao, nhưng không cao bằng volume của đỉnh thứ nhất. Các bạn lưu ý, lúc này chúng ta sẽ đoán rằng sẽ có mô hình hai đỉnh xảy ra. Nhưng phải chờ tín hiệu cuối cùng là cây nến breakout với volume lớn mới vào lệnh. Nhưng rõ ràng, không hề có cây nến như vậy xuất hiện, do đó mô hình hai đỉnh vẫn chưa có hiệu lựa. Chúng ta sẽ kỳ vọng nó tạo thành mô hình ba đỉnh.

Sau khi qua đỉnh 2 và 1 đợt giảm, giá tăng lên tạo thành đỉnh thứ 3 nhưng ở đỉnh này phải có volume thấp nhất trong cả ba đỉnh.

Cuối cùng, dấu hiệu xác nhận mô hình ba đỉnh hoàn thành là 1 cây nến breakout xuống đường hỗ trợ với volume lớn thể hiện sức mạnh áp đảo hoàn toàn từ bên cung.

Nhưng đôi khi ở cây nến breakout đánh thủng hỗ trợ chúng ta không thanh khoản cao đột biến như ảnh trên đây. Có thể giải thích là vì bên cung đã hấp thụ hết lực đẩy lên của bên cầu tạo những lần chạm cuối khi hình thành đỉnh thứ 3.

Tuy nhiênn khi hỗ trợ bị thủng và không có thanh khoản thường sẽ có 1 nỗ lực cuối cùng của bên mua để kéo giá lên. Lần này giá không giữ được hỗ trợ/kháng cự nữa và giảm thật sự. Và ở lần cuối cùng chạm vào hỗ trợ, giá không cần phải nỗ trợ để chống lại lực cầu đẩy lên nữa, cho nên giá giảm khá bình thản. Giả sử nếu không có lần test trước khi đà giảm chính thức xuất hiện, giá phải có một nỗ lực nhất định để đi xuống.

Về mô hình đảo chiều ba đáy cũng tương tự như ba đỉnh nên chúng tôi sẽ không nhắc lại nữa.

Thay cho lời kết bài hôm nay, chúng tôi xin đưa ra hai ảnh minh hoạt cho mô hình để nhà đầu tư có thể nắm rõ hơn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *